Xi măng SCG Nam Sơn
Hotline: 0903.571.305 (Business)
  • +84 382.022.009
  • 24/7 customer support
  • Road 5E - KDT Le Hong Phong 2, P. Phuoc Hai, Nha Trang City, Khanh Hoa

Contact

NAM SON CONSTRUCTION ARCHITECTURE COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Đường 5E – KĐT Lê Hồng Phong 2, P. Phước Hải, TP Nha Trang, Khánh Hòa

Hotline: 0903.571.305

Email: namsonkientrucxaydung@gmail.com

Website: www.namsonkientrucxaydung.vn

038.2022.009